Mieszkanie dla Młodych bez limitu wieku

0
2460

Osoby samotne i rodziny posiadające co najmniej troje dzieci by skorzystać z programu rządowych dopłat do zakupu swojego pierwszego mieszkania nie będą musiały spełniać wymogów limitu wieku 35 lat.

 

O zniesieniu limitu wieku zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po konsultacjach z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Do tej pory osoby, które planowały zakupić mieszkanie, by skorzystać z dofinansowania do kredytu musiały spełnić surowe warunki programu, w tym nie mogły mieć więcej niż 35 lat (w małżeństwie wystarczyło by jeden z małżonków spełnił ten warunek).

Mieszkanie dla Młodych bez limitu wieku

Na zniesienie tego obowiązku wpłynęły “analizy dotyczące dzietności kobiet i czynników wpływających na dzietność oraz danych dotyczących przesuwania się wieku, w którym rodzice decydują się na dzieci”

8 stycznia Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował poprawkę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który trafi teraz pod obrady rządu.

Mieszkanie dla Młodych

W zmienionej nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych uwzględniono niski udział rodzin i osób wielodzietnych w MdM i poza zniesieniem limitu 35 lat MiR zaproponował wzrost dofinansowania w programie. Korzystającym z kredytu hipotecznego na zakup mieszkania z programu MdM dofinansowanie wzrośnie z 15 proc. do 20 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. A osoby lub rodziny z trójką dzieci otrzymają aż 30 proc.(obecnie to 15 proc.).

W projekcie zmian uwzględniono również zwiększenie powierzchni objętej dofinansowaniem dla osób i rodzin wielodzietnych aż do 65 m kw. co w praktyce może oznaczać dofinansowanie do zakupu dodatkowego pokoju.

Nie mniejsze znaczenie dla poprawy warunków bytowych osób z co najmniej trójką dzieci jest zniesienie wymogu pierwszego mieszkania.

Projekt zmian został pozytywnie oceniony przez ekspertów rynku mieszkaniowego. Największe znaczenie ma zniesienie limitu wieku dla osób wielodzietnych, co w związku z sytuacją coraz częstszego zakładania przez kobiety rodzin w dość późnym rodzi największe problemy sprostania dotychczasowym wymogom programu.

Zgodnie z danymi Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 roku z 12 948 zawartych umów w MdM tylko 36 umów dotyczyło rodzin wielodzietnych. Żadna osoba samotna posiadająca trójkę lub więcej dzieci nie zdecydowała się skorzystanie z kredytu hipotecznego z dofinansowaniem rządowym. Najliczniejszą grupą beneficjentów stanowiącą 51,95 proc. udział (6727 umów) w ubiegłorocznym programie to osoby samotne. Małżeństwa bezdzietne stanowiły 24,47 proc. zawartych umów (3168 umów).

W roku ubiegłym 16,46 proc. umów na dofinansowanie zakupu pierwszego mieszkania z MDM zawarły małżeństwa z jednym dzieckiem, 3,24 proc. – z dwójką dzieci. Umowy z osobami samotnymi z jednym dzieckiem stanowiły 3,34 proc., z dwójką dzieci 0,26 proc.

 

O ostatecznym kształcie ustawy o MdM i wprowadzonych zmianach do niej zadecyduje rząd, który następnie przekaże ją do Sejmu.