Getin Noble Bank

Getin-Noble-BankGetin Noble Bank powstał w styczniu 2010 roku w wyniku fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego Getin Banku i Noble Banku. Prawne połączenie obu banków nastąpiło 1 czerwca 2012r. po czym Getin Noble Bank (pod względem wartości aktywów) został zidentyfikowany jako jeden z dziesięciu największych banków w Polsce.

Na rynku nadal funkcjonują dwie nazwy Getin Bank obsługujący klientów detalicznych i korporacyjnych oraz Noble Bank koncentrujący się na bankowości prywatnej i zamożnych klientach.