Kredyt hipoteczny droższy w 2016r.

0
1967

Wszystko wskazuje na to, że zapowiedź przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość wprowadzenia podatku bankowego doprowadziła do podwyżek marż udzielanych kredytów hipotecznych. Nowe obciążenie w comiesięcznej wysokości 0,0325 proc będzie liczone już po przekroczeniu przez banki  4 mld zł aktywów. Planuje się, że zmiany wejdą w życie już 1 lutego 2016r.

Kredyt hipoteczny droższy w 2016r.

Sytuacji tej nie polepszy podniesiony od stycznia 2016r. dla kredytów mieszkaniowych wkład własny do 15 procent wartości inwestycji. Wszystko to wpłynie negatywnie na ocenę zdolności kredytowej klienta banku i spowoduje, że dużo trudniej będzie uzyskać kredyt hipoteczny.


 

Konsekwencje spadku zyskowności banki próbują już teraz niwelować poprzez podniesienie marży hipotek. Jednym z pierwszych banków, który zdecydował się  na taki krok jest Deutsche Bank. Podniósł marże dla kredytów mieszkaniowych o 0,65 punktu procentowego, co spowoduje oprocentowanie kredytów na wysokości WIBOR + 1,84 proc. W związku z tym bank zdecydował o rezygnacji z wprowadzonej w listopadzie 2015r. opłaty w wysokości 4 tys. zł za rozpatrzenie wniosku.

Kolejnym bankiem, który podwyższył już swoją marżę za udzielenie kredytu hipotecznego jest mBank. Marże dla klientów fizycznych zostały podniesione o 0,4 punktu procentowego, co oznacza, że na rynku międzybankowym w Polsce koszt kredytu mieszkaniowego będzie rozpoczynał się już od 1,8 procent powyżej stawki WIBOR.

Od 9 grudnia o 0,6 punktu procentowego marże podniósł również bank Pekao. Taka podwyżka będzie oznaczała dla potencjalnych kredytobiorców, że kredyt hipoteczny będzie obarczony kosztami zaczynającymi się na poziomie 1,8 procenta +WIBOR.

Podane, najniższe koszty kredytów będzie bardzo trudno uzyskać klientom. Na pewno trzeba będzie spełnić szereg  wymogów bankowych, związanych chociażby z zabezpieczeniem kredytu.

Bez względu na to jak ostatecznie zareaguje sektor bankowy na wprowadzenie podatku bankowego należy zakładać, że instytucje finansowe opłaty te przeniosą na klientów.

Ci klienci, którzy już w tej chwili zdecydowani są na finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym powinni jak najszybciej składać wnioski. Od stycznia będą na pewno zobowiązani do zabezpieczenia kredytu większym wkładem własnym o 5 procent (15 procent) a dodatkowe podwyżki marż  kredytów spowodują, że będzie je po prostu dużo trudniej uzyskać.