Kredyt hipoteczny w Banku Millennium – najlepszy na wiosnę 2015

0
1889

 Jak najłatwiej spełnić swoje marzenia o własnym mieszkaniu lub domu z ogródkiem? To proste! Wystarczy wysłać wniosek kontaktowy do Banku Millennium i skorzystać z fantastycznych warunków kredytu na cele mieszkaniowe.

 

Warunki kredytu hipotecznego w Banku Millennium

Bank Millennium proponuje sfinansowanie nawet 90% inwestycji a dla klientów posiadających konto osobiste w banku ze stałymi wpływami oraz kartę debetową i transakcje nią na co najmniej 500 zł miesięcznie, obniży i tak niewielką marżę kredytu o 0,5%.

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium – najlepszy na wiosnę 2015

Bank nie pobierze również opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu już po 4 latach jego spłacania i zaakceptuje wiele różnych źródeł dochodu. Umożliwi również korzystanie z tzw. wakacji kredytowych i odroczy płatność jednej raty kredytu w roku a także umożliwi karencję w spłacie kapitału aż na 24 miesiące.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego to 20 tys. zł. a maksymalna, uzależniona od wysokości dochodów klientów to aż 90 % wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie inwestycji. Kwota kredytu może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

kredyt hipoteczny

Poziom oprocentowania kredytu waha się w granicach od 3,3 % do 5 % i zależy od kwoty kredytu hipotecznego oraz stosunku jego wysokości do wartości nieruchomości, która stanowić będzie jego zabezpieczenie. Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego wyniesie tylko 2 %.

 

Minimalny okres, na jaki można zaciągnąć kredyt hipoteczny to 6 lat a maksymalny 35.

 

Klienci, którzy zamierzają budować dom, posiadaną działkę mogą wnieść jako wkład własny a kredyt może stanowić aż 90 % działki i domu już po wykończeniu. Bardzo korzystne dla klienta jest możliwość finansowania każdego etapu budowy domu, poczynając od zakupu działki i budowy domu, budowy do stanu deweloperskiego a także umożliwiającego częściowy odbiór domu.

Bank nie będzie wymagał faktur za zakupione materiały i wykonane prace i zapewni zrefinansowanie poniesionych wcześniej wydatków dzięki czemu pozyskane w ten sposób środki będzie można przeznaczyć np. na umeblowanie domu.

 

Bank Millennium sfinansuje:

 • zakup mieszkania lub domu (także jego budowę), od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
 • wykup mieszkania komunalnego i zakładowego
 • nabycie udziału w nieruchomości
 • zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową
 • zakup działki budowlanej (również z niedokończoną budową)
 • refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • dodatkowe środki na remont lub wyposażenie mieszkania – łącznie do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • możliwość spłaty kredytów konsumpcyjnych w innych bankach

Klienci, którzy zamierzają sfinansować kredytem hipotecznym budowę domu, mogą wydać pieniądze na:

 • budowę domu systemem gospodarczym
 • budowę domu realizowaną przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, generalnego wykonawcę
 • budowę domu całorocznego, położonego na działce rekreacyjnej
 • refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Bank Millennium, ułatwiając pozyskanie kredytu hipotecznego uznaje różne zabezpieczenia kredytu.

Docelowym zabezpieczeniem będzie hipoteka na finansowanej inwestycji. Bank jednak uwzględni zabezpieczenie hipoteki na innej nieruchomości należącej do klienta bądź osoby trzeciej. Dla Banku Millennium ważna będzie również cesja z praw do polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych a także cesja z praw do polisy na życie kredytobiorców. Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego bank zabezpieczy prowizję za podwyższone ryzyko, która wyniesie tylko 0,0833 % kwoty kredytu.

Zainteresowani klienci będą mogli skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat kredytu hipotecznego Banku Millennium wystarczy wysłać poniższy wniosek do banku.

kredyt hipoteczny