“Niski procent dla młodych” – promocja kredytu hipotecznego eurobanku. Obniżenie prowizji standardowej o 25% – to nowa propozycja eurobanku dla osób, które w terminie do 9 stycznia 2017 r. złożą wniosek o kredyt hipoteczny w programie “Mieszkanie dla młodych”, a następnie do 31 stycznia 2017 r. podpiszą umowę kredytową. W ramach oferty “Niski procent dla młodych” prowizja wynosi 1,5%. Koszt kredytu może zostać dodatkowo obniżony w przypadku skorzystania przez klienta z innych produktów banku.

Mieszkanie dla Młodych Eurobank kredyt hipoteczny w promocji

Kredyty hipoteczne z dofinansowaniem w ramach programu “Mieszkanie dla młodych” będą przyznawane w eurobanku na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

W Eurobanku można składać już wnioski o kredyt hipoteczny w programie Mieszkanie dla Młodych z dofinansowaniem wkładu własnego ze środków budżetu państwa.

Mimo że mamy grudzień bieżącego roku, Eurobank klientom zainteresowanym kredytem MdM, umożliwił wcześniejsze składanie wniosków o udzielenie kredytu z terminem wypłaty dopłaty w 2017 roku. Kredyt hipoteczny na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego.

Drugą połowę środków z puli na Mieszkanie dla Młodych na 2017 r. zostanie odblokowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) początkiem przyszłego roku, ale eurobank już od 17 listopada br.

Eurobank będzie mógł przekazać do BGK wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, dopiero od 1 stycznia 2017 roku. Decyzja kredytowa zostanie wydana po uzyskaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego akceptacji wniosku o dofinansowanie. Wcześniej wnioskodawca otrzyma od eurobanku informację o możliwości i wstępnych warunkach kredytowania.