Kredyty hipoteczne 2018
Lendon Pożyczka

KREDYT HIPOTECZNY – to rodzaj długoterminowego kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką. Najczęściej środki uzyskane w takim kredycie wykorzystywane są na budowę domu, zakup mieszkania czy znaczny jego remont. Należy jednak pamiętać, że to nie są jedyne możliwości wykorzystania środków finansowych z kredytu hipotecznego, a każde ich przeznaczenie zostanie dokładnie określone w umowie przez bank. Najważniejsze jest to, że zabezpieczeniem spłaty takiego kredytu zawsze będzie ustanowiona hipoteka.

Podział kredytów hipotecznych ze względu na:
1. cel:
Kredyt hipoteczny – pieniądze przeznaczane są przeważnie na zakup domu, mieszkania lub innej nieruchomości, wykup jej na własność ze spółdzielni. Środki przekazywane są przez bank bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego (dewelopera, spółdzielni itp.) na podstawie umowy kupna – sprzedaży.

Kredyt budowlano hipoteczny – środki przeznaczone są na budowę domu, adaptację budynku na cele mieszkalne itp. przez osoby fizyczne, dewelopera czy spółdzielnię. Wypłacane są w transzach a odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanej, nie od całości kredytu. Kapitał zostaje spłacany wraz z odsetkami dopiero po odbiorze technicznym umożliwiającym zamieszkanie bądź użytkowanie obiektu. Po zakończonym okresie budowy zakładana jest hipoteka zabezpieczająca kredyt.

Pożyczka hipoteczna – środki finansowe w ten sposób mogą być przeznaczone na dowolny cel. Zabezpieczeniem jest zastaw nieruchomości, do której pożyczkobiorca dysponuje prawem własności. W razie problemów ze spłatą pożyczki bank może odebrać zastaw. Pożyczka taka jest stosunkowo tanią formą pożyczenia środków z banku na dość długi okres czasu. Wysokość pożyczek jakie są udzielane przez banki nie przekraczają najczęściej 80% wartości nieruchomości. W wyjątkowych przypadkach można uzyskać nawet do 100 % wartości zastawu.
O ile docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis do hipoteki to w okresie przejściowym banki stosują inne zabezpieczenia: poręczenie wg prawa cywilnego, ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, ubezpieczenie kredytu, weksel, blokada środków na koncie, poręczenie osób posiadających zdolność kredytową. Z zabezpieczeń tych banki często korzystają łącznie.

2. walutę:
Kredyt w walucie krajowej
Kredyt walutowy – kredyt udzielany jest w krajowej walucie, jednak jego wartość przeliczana jest na walutę obcą według kursu z dnia udzielenia kredytu. Harmonogram spłat wyliczony jest w walucie obcej a spłata rat dokonywana jest w walucie krajowej według kursu na dzień spłaty.
Kredyt walutowy denominowany – to kredyt udzielony w walucie krajowej. Kwota transz przeliczana jest na walutę obcą.