Kredyty hipoteczne Rzeszów 2018
Lendon Pożyczka
Strona główna Kredyty hipoteczne Rzeszów 2018

Kredyty hipoteczne Rzeszów 2018

Kredyty hipoteczne Rzeszów. Oferuje je kilkanaście banków. Dla wielu osób jest jedynym sposobem na uzyskanie środków finansowych, potrzebnych na zakup mieszkania, domu czy działki budowlanej.

Dobrym również rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firm zajmujących się  pośrednictwem finansowym jak Open Finance, Expander czy Dom kredytowy NOTUS. Ponadto w Rzeszowie kredyty mieszkaniowe, hipoteczne oferują lokalne firmy pośredniczące w udzielaniu kredytów, które dysponują również ofertami banków.

Jako że Rzeszów jest miastem wojewódzkim o stosunkowo dużej liczbie mieszkańców (Liczba mieszkańców – 184 426 – stan na 30.06.2014 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie), stąd też duże zapotrzebowanie na produkty finansowe między innymi kredyty mieszkaniowe. Rzeszów jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w Polsce, także pod względem budownictwa mieszkaniowego.

Kredyty hipoteczne Rzeszów 2018

Sprawdź u doradcy, w którym banku najtańszy kredyt 2018

W Rzeszowie swoje oddziały czy placówki posiadają niemalże wszystkie obecne na polskim rynku finansowym banki. Swoje oddziały posiadają też renomowane firmy pośrednictwa finansowego. Dlatego też oferta kredytów mieszkaniowych jest bardzo bogata a klient ma możliwość porównania wielu ofert samodzielnie  lub za pośrednictwem doradcy kredytowego. Każdy bank  obecny w Rzeszowie posiada własną stronę internetową, prezentującą ofertę banku a wniosek o kredyt mieszkaniowy można złożyć przez internet. Dla osoby, która jest zainteresowana  uzyskaniem kredytu mieszkaniowego banki oferują złożenie już właściwego wniosku kredytowego przez internet a także wcześniejsze zamówienie kontaktu doradcy czy specjalisty wybranego banku.

To  obecnie bardzo popularna i  mająca wiele zalet  forma. Złożony przez internet wniosek o kredyt mieszkaniowy trafia do centrali a następnie do odpowiedniego oddziału banku, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w tym przypadku do oddziału w Rzeszowie). Pierwszy kontakt  specjalisty banku  to wstępna ocena zdolności kredytobiorcy. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, klient zostanie poproszony o dostarczenie potrzebnych dokumentów do oddziału banku w Rzeszowie lub oddziału firmy doradztwa finansowego. Wówczas można mówić o tym, że proces kredytowy został rozpoczęty. PKO BP,Alior Bank, Getin Bank, Credit Agricole, BZ WBK, BNP Paribas, Eurobank, Bank BGŻ, mBank,  ING Bank Śląski, Deutsche Bank Polska, Santander Consumer Bank, Raiffeisen Polbank, Bank BPH, Bank Millennium. Podstawowe dokumenty jakie należy mieć podczas wizyty w banku to między innymi dowód osobisty.

W zależności od źródła uzyskiwania dochodu bank poprosi o dokument poświadczający jego wysokość i fakt jego uzyskiwania. W przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę należy przedstawić zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych średnich dochodach netto – zwykle z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Należy pamiętać, że dane zaświadczenie ważne jest jedynie w ciągu miesiąca od jego wystawienia a bank potwierdzi jego wiarygodność. Nieco inne dokumenty wymagane są w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych, bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby pracujące na zasadach umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy opartej na zasadach kodeksu cywilnego są zobowiązane przedstawić następujące zaświadczenia:

– aktualną umowę lub jeżeli klient ma podpisaną generalną umowę o współpracy, z której wynika podpisywanie poszczególnych umów, to umowa o współpracy. Dany dokument musi jednoznacznie wskazywać na kwotę uzyskiwanych przychodów.
– wystawione rachunki, podpisane umowy lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu – przeważnie przez co najmniej 1 rok,
– zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i podatkami, jeżeli klient ma obowiązek samodzielnie płacić za siebie ZUS lub podatek dochodowy
 
Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą muszą natomiast liczyć się z koniecznością złożenia następujących dokumentów:
– decyzja o przyznaniu numerów NIP i REGON,
– dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG)
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu <br>z podatkami i składkami.- oryginał
– dokumenty pozwalające ustalić dochód za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych – kopia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczania może to być PIT – 5 lub PIT – 17.
Wyciągi też potrzebne
Dodatkowo, bank będzie wymagał przedstawienia również wyciągów banków z rachunku osobistego/firmowego, by potwierdzić, że wpływa na niego określona pensja albo przychód z działalności gospodarczej. Jeśli klient posiada karty kredytowe, to bank również poprosi o wyciągi z tych kart za ostatnie 6 lub 3 miesiące.
Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego – nieruchomość
W zależności od tego, czy nieruchomość będzie kupowana na rynku pierwotnym czy wtórnym, bank może wymagać dołączenia innych dokumentów. Jeszcze inna procedura obowiązuje w przypadku kredytu na budowę domu. W niniejszym tekście skupimy się jednak wyłącznie na zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. W danym przypadku, potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów.
W pierwszej kolejności bank będzie wymagał przedłożenia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej umowy cywilno-prawnej.
Dane dokumenty gwarantują zbycie nieruchomości. Następnie wymagane są także:
– oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku obciążeń finansowych danej nieruchomości – z tytułu wkładu, czynszu itp.
– oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o księdze wieczystej prowadzonej dla budynku, w którym znajduje się mieszkanie lub działki, na której stoi ten budynek
– dokument potwierdzający, że osoba zbywająca daną nieruchomości posiada w stosunku do niej prawo własności. Najczęściej jest to odpis z księgi wieczystej danego lokalu mieszkalnego.

Banki do których zostanie wysłany bezpośredni wniosek o kredyt hipoteczny, a obsługę jego zapewni  oddział banku w Rzeszowie lub w przypadku firm doradczych, specjalista w oddziale w Rzeszowie Przyjrzyjmy się zatem co proponują banki w Rzeszowie oferujące kredyt mieszkaniowy

AKTUALNOŚCI