PKO BP Kredyt gotówkowy Mini Ratka
Lendon Pożyczka
Strona główna PKO BP Kredyt gotówkowy Mini Ratka

PKO BP Kredyt gotówkowy Mini Ratka

pko-bank-polskiPKO BP to największy i najbardziej znany polski bank uniwersalny. Na rynku działa od 1919 r. początkowo jako Pocztowa Kasa Oszczędności, następnie po II wojnie światowej ze zmienioną nazwą Powszechna Kasa Oszczędności PKO swoją ofertę kierując do podmiotów indywidualnych i firm państwowych.

Najpierw właścicielem banku był wyłącznie Skarb Państwa, dopiero w 2004r. część akcji została wystawiona na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie bank dysponuje największą siecią placówek bankowych – ok. 1300 własnych i ponad dwukrotnie większą siecią agencji działających dla PKO BP i największą liczbą bankomatów – ok 1800 sztuk. Dostęp do produktów bankowych poza standardowymi rozwiązaniami odbywa się też za pomocą internetu i telefonu.
Bank stale pracuje nad rozwiązaniami, usprawniając proces obsługi klientów oraz tworząc produkty i usługi innowacyjne odpowiadając tym samym na potrzeby ludzi młodych. Swoja ofertę usług bankowych kieruje do klientów indywidualnych, dużych i małych przedsiębiorstw ale też do wspólnot, spółdzielni i samorządów.

Kredyt gotówkowy Mini RatkaSzeroki wachlarz produktów to konta osobiste dla klientów indywidualnych, dzieci i młodzieży (Szkolna Kasa Oszczędności, PKO Junior, Konto dla Młodych) oraz podmiotów gospodarczych a także fundusze inwestycyjne, kredyty gotówkowe PKO BP (Mini Ratka) i pożyczki, kredyt mieszkaniowy, lokaty i ubezpieczenia. Ofertę banku uzupełnia towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny, firma leasingowa i spółka deweloperska PKO.

PKO BP skutecznie ugruntowuje swoją pozycję lidera bankowości detalicznej poszerzając ofertę dla klientów korporacyjnych.