Deutsche Bank kredyt gotókowy
Lendon Pożyczka

Deutsche Bank Polska

Deutsche-Bank-polskaDeutsche Bank Polska SA to marka, należąca do Grupy Deutsche Bank, w Polsce działa od 11 października 1995 roku. Przynależność do największego, niemieckiego banku, którego doświadczenia sięgają 1870 roku powoduje, że proponowane usługi to unikalność rozwiązań, innowacyjność i wiedza powodująca skuteczne pomnażanie powierzonych kapitałów i doskonałe doradztwo finansowe.

Kredyt gotówkowyDeutsche Bank Polska SA koncentruje się na zintegrowanych usługach korporacyjno – inwestycyjnych kierując je do dużych polskich i zagranicznych firm a także koncernów międzynarodowych i instytucji finansowych. To szeroki zakres produktów i usług finansowych z zakresu zarządzania finansami: przechowywania, rozliczania i obsługi płatności na papierach wartościowych, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych.

Bank wspiera i doradza przedsiębiorstwom przy emisji akcji i pożyczek, pozyskiwaniu kapitału, wprowadzaniu na giełdę oraz w finansowaniu udziałów kapitałowych. Proponuje klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Deutsche Bank Polska SA stale pracuje nad poszerzeniem oferty dla swoich klientów dzięki współpracy z instytucjami tworzącymi Grupę Deutsche Bank.

AKTUALNOŚCI