Mieszkanie dla Młodych 2018

0
2407

Rok 2018 to kolejna odsłona rządowego programu wsparcia Mieszkanie dla Młodych. Od 2 Osoby zainteresowane zakupem mieszkania, chcące skorzystać z programu MdM, będą mogły  starać się o dofinansowanie wkładu własnego z programu Mieszkanie dla Młodych (MdM).

Mieszkanie dla Młodych 2018

Dobra wiadomość jest taka, że w eurobanku już teraz można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny.

Euro Bank S.A. umożliwił klientom wcześniejsze składanie wniosków kredytowych w programie MdM. W ten sposób klient zainteresowany kredytem, zyskuje dodatkowy czas na skompletowanie wymaganych dokumentów, potrzebnych przy staraniu się o kredyt MdM. Ma możliwość sprawdzenia zdolności kredytowej i weryfikację wniosku. Dość ważnym elementem w procedurze ubiegania się o kredyt jest uprzednie sprawdzenie swojej zdolności kredytowej i złożenie poprawnego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez bank.

Bank Gospodarstwa Krajowego, od 2 stycznia 2018 r. odblokuje pulę, która wyniesie około 380 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wkładów własnych przy zakupie mieszkania na kredyt. 2 stycznia 2018 to również data od której eurobank będzie mógł przekazywać do BGK wnioski o dofinansowanie wkładów własnych.

wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Mając na uwadze powyższe, poszczególne grupy beneficjentów mogą liczyć na następujące dopłaty:

Single i bezdzietne małżeństwa – 10%;
Single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%;
Single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%;
Single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%.
Podkreślić należy, że jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego z dopłatą, kredytobiorcy urodzi się w ciągu 5 lat trzecie lub kolejne dziecko to otrzyma on dodatkowe 5 proc. dopłaty.

W przypadku, gdy BGK zaakceptuje wniosek klienta o dofinansowanie i zarezerwuje dopłatę, eurobank wyda decyzję kredytową.

Decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego jest uzależniona m.in. od weryfikacji dochodów klienta (z umowy o pracę, cywilno-prawnej lub działalności gospodarczej), a także jego zobowiązań. Dostarczone przez klienta zaświadczenie o zarobkach powinno być możliwie najbardziej aktualne.

Kredyty hipoteczne z dofinansowaniem w ramach programu MdM będą przyznawane w eurobanku na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (z późniejszymi zmianami).