Citi Handlowy

citiCiti Handlowy powstał w 2001r. po połączeniu najstarszego banku w Polsce – Banku Handlowego w Warszawie SA oraz Citibank (Poland) SA. Stanowi część grupy Citi, wiodącej instytucji finansowej działającej w ponad 160 krajach świata. To bank, który łączy doświadczenie z tradycjami i nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów.

Klientami Citi Banku są klienci indywidualni, korporacyjni, rządowi i instytucje, mogący wybierać w bogatej ofercie produktów i usług. Swoją działalność Bank prowadzi poprzez dwie jednostki operacyjne Citicorp odpowiedzialne za kluczowe obszary działalności Banku i Citi Holdings obejmujący pozostałe aktywa i biznesy. Szeroka oferta Citi kierowana do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych to dostosowane do indywidualnych potrzeb, nowoczesne produkty, wykorzystujące światową technologię.

Klientom indywidualnym Bank proponuje zarządzanie finansami poprzez konta: CitiOne, Citygold i CityKonto a także konta oszczędnościowe i lokaty. W ofercie pożyczek i kredytów znalazły się pożyczki gotówkowe, pożyczki konsolidacyjne, długoterminowa pożyczka hipoteczna o obniżonym oprocentowaniu ale też i kredyt hipoteczny i linia kredytowa w koncie. W szerokim wachlarzu produktów znajdują się również ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne i oszczędnościowe a także produkty inwestycyjne i Biuro Maklerskie. Dla Mikroprzedsiębiorstw Bank znajdzie różne sposoby finansowania działalności bieżącej, w tym kredyt płatniczy i gwarancje bankowe. Ogromna oferta wspomagająca zarządzanie płynnością finansową dedykowana jest dla przedsiębiorstw i korporacji. Dbając o bezpieczeństwo transakcji pomiędzy podmiotami Bank oferuje rachunek bankowy o rozbudowanej strukturze, rachunek zastrzeżony zwiększający bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i rachunek powierniczy, którego środki nie podlegają egzekucjom komorniczym.

Rozwiązania Citi Handlowego z zakresu zarządzania płynnością tj. Sweep, Konsolidacja Sald, Cash Pooling, Cross – Border Pooling zostały wyróżnione nagrodą Europrodukt 2012.

Citi Handlowy – oferta