Noble Bank

noble-bankGetin Noble Bank powstał w styczniu 2010 roku w wyniku fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego Getin Banku i Noble Banku. Prawne połączenie obu banków nastąpiło 1 czerwca 2012r. po czym Getin Noble Bank (pod względem wartości aktywów) został zidentyfikowany jako jeden z dziesięciu największych banków w Polsce.

Na rynku nadal funkcjonują dwie nazwy Getin Bank obsługujący klientów detalicznych i korporacyjnych oraz Noble Bank koncentrujący się na bankowości prywatnej i zamożnych klientach.
Noble Bank powstał w roku 2006 wprowadzając innowacyjną formułę funkcjonowania na rynku finansowym. W jego ofercie znalazły się produkty kredytowe i inwestycyjne ale też produkty innych podmiotów (banków, funduszy i firm ubezpieczeniowych). A wszystko to w postaci nowoczesnej platformy produktowej, przy pomocy której doradcy Noble Banku łatwo dopasują najlepsze rozwiązania dla klienta wybierając z szeregu dostępnych narzędzi.

Bank koncentrując się na klientach zamożnych oferując im poza standardowymi produktami jak rachunki bankowe, lokaty, plany inwestycyjne, indywidualne podejście do finansowania zakupu lokali użytkowych, nieruchomości i innych. Bank proponuje również najnowocześniejsze produkty inwestycyjne jakim są produkty strukturyzowane a także usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przy określaniu strategii inwestycyjnej i optymalizacji prawno – podatkowej. Ciekawą propozycją banku przy założeniu nierozerwalności finansów prywatnych z firmowymi jest Corporate Private Banking umożliwiający zarządzanie majątkiem prywatnym i firmowym w jednym miejscu.